Advokatfirman Roy Bengtsson AB

Advokatfirman med mottagning i Lomma och Åkarp

GRATIS TELEFONRÅDGIVNING
0410-180 00

Verksamhet

Brottmål
I brottmål anlitas jag antingen som offentlig försvarare eller som målsägandebiträde. Kontakta mig om du vill veta mer om vad det innebär.

Personskaderätt
Personskaderättsliga uppdrag aktualiseras oftast i samband med att någon som i trafiken ådragit sig personskada behöver biträde i samband med att ersättningen från ett försäkringsbolag skall regleras.

Övrigt
Om du inte vill att din kvarlåtenskap ska fördelas enligt vad lagen säger så kan jag hjälpa till med att upprätta ditt testamente. Och självfallet förklara vad lagen säger om arvet efter dig. Jag kan även bistå med att upprätta andra familjerättsliga handlingar, t.ex. äktenskapsförord, och ge råd i familje- och arvsrättsliga frågor.

Vad kostar det?
Telefonrådgivning är gratis. Rådgivning vid personligt besök debiteras med 1.654 kr per timme (2016).
Vid upprättande av testamente eller liknande handlingar är arvodet beroende av tidsåtgång och svårighetsgrad. I brottmål svarar staten oftast för mitt arvode oavsett om jag är din offentlige försvarare eller ditt målsägandebiträde. När jag biträder dig i ett personskadeärende svarar försäkringsbolaget oftast för hela mitt arvode. Om du inte är nöjd med det arbete jag utfört och vi inte kan lösa frågan i samförstånd finns i vissa fall möjlighet att pröva frågan i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se