Verksam sedan 1986

Verksam sedan 1986

Verksamheten domineras av brottmål och personskaderätt men jag bistår även med att upprätta testamenten och liknande handlingar och med juridisk rådgivning i familje- och arvsrättsliga frågor. Jag har lång erfarenhet i yrket. Jur.kand. i Lund 1986. Tingsmeriterad vid Trelleborgs tingsrätt 1986-1989. Biträdande jurist på advokatfirma i Trelleborg 1989-1992. Medlem i Sveriges advokatsamfund 1992. Anställd som advokat på samma advokatfirma 1992-1999. Egen advokatpraktik i Trelleborg 1999-2015. Och nu prövar jag vingarna i Lomma! Mottagningskontor finns även i Åkarp. Kvällsmottagning efter överenskommelse!.